థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ యొక్క సంక్షిప్త వివరణజీవితంలో మీకు ఏది అత్యంత ముఖ్యమైనది?

మీ సమాధానం మీ గురించి మరియు మనం జీవిస్తున్న ప్రపంచం గురించి ఎక్కువ అవగాహన సాధించాలంటే; మనం భూమిపై ఎందుకు ఉన్నాము మరియు మరణం తరువాత మనకు ఏమి ఎదురుచూస్తున్నామో అర్థం చేసుకుంటే; జీవితం యొక్క నిజమైన ఉద్దేశ్యం, మీ జీవితం తెలుసుకోవాలంటే థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ ఈ సమాధానాలను కనుగొనడానికి మీకు అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. మరియు మరిన్ని.

ఈ పేజీలలో, రికార్డ్ చేయబడిన చరిత్ర కంటే పాత సమాచారం ఇప్పుడు ప్రపంచానికి-చైతన్యం గురించి తెలియజేయబడింది. దీని యొక్క గొప్ప విలువ ఏమిటంటే, మనల్ని మనం విశ్వం బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. . . మరియు దాటి. ఈ పుస్తకం మీ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలని చెప్పే సిద్ధాంతం కాదు. ప్రతి పురుషుడు మరియు స్త్రీకి ఒక ముఖ్యమైన పాఠం ఏమిటంటే, ఏమి చేయాలో మరియు ఏమి చేయకూడదో ఒకరి స్వయంగా నిర్ణయించడం. ఆయన ఇలా అన్నాడు: “నేను ఎవరితోనైనా బోధించను. నన్ను నేను బోధకుడిగా లేదా గురువుగా పరిగణించను. ”

ఈ గొప్ప రచన మానవాళికి వ్రాసినప్పటికీ, ప్రపంచం అంతటా చాలా తక్కువగా ఉంది. కానీ ఎదుర్కొంటున్నది మనము ఎదుర్కొనే వ్యక్తిగత మరియు ప్రపంచ సవాళ్ళ యొక్క అర్ధాన్ని అర్ధం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ, తరచూ వారితో పాటు వచ్చే నొప్పి మరియు బాధ. రచయిత యొక్క హృదయపూర్వక కోరిక అని థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ తాము సహాయం అన్ని మానవులు సహాయం ఒక బెకన్ కాంతి పనిచేస్తాయి.

ఈ రకమైన పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన విషయాల యొక్క సమృద్ధి, పరిధి మరియు వివరాల ద్వారా ఆసక్తికరంగా ఉండే పాఠకుడికి మరియు తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానవేత్తకు ఇద్దరూ సహాయం చేయలేరు. చాలామంది రచయిత సమాచారం ఎలా సంపాదించారో ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ కళాఖండాన్ని రూపొందించిన అసాధారణ పద్ధతిలో రచయిత యొక్క ముందుమాట మరియు ఆప్ వర్డ్ రెండింటిలోనూ వివరించబడింది.

పెర్సివాల్ కోసం అధ్యాయాలు సరిహద్దు ప్రారంభమైంది థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ శక్తివంతమైన ప్రకాశం యొక్క క్రింది అనుభవాలు, అతను స్పృహ స్పృహ అని సూచిస్తారు. అతను స్పృహ యొక్క స్పృహ ఉండటం కాబట్టి చేతన ఉంది ఎవరు "తెలియని" వెల్లడించారు చెప్పాడు. ఈ అనుభవాలు పెర్సివాల్ తరువాత ఒక ప్రత్యేక పద్దతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని లేదా "నిజమైన ఆలోచన" అని పిలిచే ఏదైనా విషయం గురించి జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ పద్ధతి ద్వారా ఈ పుస్తకం వ్రాయబడింది.

పెర్సివల్ రచనలో ఒక ప్రామాణికత ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఊహలను, సిద్ధాంతం లేదా నటనను కలిగి ఉండదు. అత్యున్నత మోడ్కు అతని పాపము చేయని అంకితభావం ఎప్పుడూ ఏమీలేదు. మానవజాతి ఎ 0 దుకు ఉ 0 దో తెలుసుకోవటానికి ప్రతి మానవ హృదయ 0 లో కోరికను గురి 0 చిన ఒక పుస్తక 0 ఇది. థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ అనేది వ్యక్తీకరించిన మరియు పనికిరాని ప్రపంచాల యొక్క మొత్తాలను కలిగి ఉన్న అసాధారణంగా అనర్గళమైన సంభాషణ; అందువల్ల, దాని స్వేచ్ఛా సందేశాన్ని కనుగొన్న వారందరి జీవితాలకు ఇది అన్వయించవచ్చు.